Planul de acțiune privind economia circulară

Comunicare a comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor

Planul de acțiune privind economia circulară a fost comunicat de către Comisia Europeană către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor și adoptat în decembrie 2015 la nivel european.

Planul include angajamente privind proiectarea ecologică, dar și dezvoltarea unor abordări strategice privind materialele plastice și substanțele chimice, o inițiativă esențială menită să finanțeze proiecte inovatoare în cadrul programului UE pentru cercetare, Orizont 2020, și acțiuni clar direcționate în domenii cum ar fi materialele plastice, deșeurile alimentare, construcțiile, materiile prime critice, deșeurile industriale și miniere, consumul și achizițiile publice. 

#plasticresurse #politici #strategii