Adoptarea de către Consiliul UE a interdicției privind materialele plastice de unică folosință

Comisia Europeană a prezentat propunerea de directivă în mai 2018. Consiliul și-a adoptat poziția la 31 octombrie 2018. Negocierile cu Parlamentul European au început la 6 noiembrie 2018 și s-au încheiat la 19 decembrie 2018 sub forma unui acord provizoriu, care a fost confirmat de ambasadorii la UE ai statelor membre la 18 ianuarie 2019.

Directiva privind materialele plastice de unică folosință se bazează pe legislația existentă a UE în materie de deșeuri, dar, în plus, stabilește norme mai stricte pentru acele tipuri de produse și de ambalaje care se află printre primele zece articole poluante ca frecvență a apariției și pentru care există alternative. Sunt introduse măsuri specifice de reducere a utilizării produselor din plastic care sunt aruncate cel mai des în mod necorespunzător.

Textul directivei se regăsește aici: Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului .pdf

#plasticresurse #politici #strategii